Uncategorized

आदरणीय अभिभावकज्यू

यस विद्यालयले प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा दिने गरेकामा, मङ्रसिर महिनाको अन्तिम आइतबार विद्यालयमा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा परेकाले सो को सट्टामा यही २०७२ पौष ५ गते आइतबार यस विद्यालयले बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ ।

पुनश्चः यस विद्यालयले दोस्रंो त्रैमासिक परीक्षाको परीक्षाफल यही २०७२–०९–११ गते शनिबार प्रकाशित गर्ने भएकाले यहाँहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

December 18, 2015

Notice about Holiday of Last Sunday on Poush-5th 2072

आदरणीय अभिभावकज्यू यस विद्यालयले प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा दिने गरेकामा, मङ्रसिर महिनाको अन्तिम आइतबार विद्यालयमा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा परेकाले सो को सट्टामा यही २०७२ पौष […]
December 7, 2015

Farewell 8