baylor

आदरणीय अभिभावकज्यू

यस विद्यालयले प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा दिने गरेकामा, मङ्रसिर महिनाको अन्तिम आइतबार विद्यालयमा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा परेकाले सो को सट्टामा यही २०७२ पौष ५ गते आइतबार यस विद्यालयले बिदा दिने निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ ।

पुनश्चः यस विद्यालयले दोस्रंो त्रैमासिक परीक्षाको परीक्षाफल यही २०७२–०९–११ गते शनिबार प्रकाशित गर्ने भएकाले यहाँहरुलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

December 18, 2015

Notice about Holiday of Last Sunday on Poush-5th 2072

आदरणीय अभिभावकज्यू यस विद्यालयले प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार बिदा दिने गरेकामा, मङ्रसिर महिनाको अन्तिम आइतबार विद्यालयमा दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा परेकाले सो को सट्टामा यही २०७२ पौष […]
December 15, 2015

ROUTINE OF SECOND TERMINAL EXAM +2(Science &Management)

Baylor International Academy Higher Secondary School [Science & Management] Banepa-10, Kavre Routine of 2nd Term Exam-2072    Time: 7:00AM- 10:00AM Class 2072/09/05 2072/09/06 2072/09/08 2072/09/09 2072/09/10 […]
December 13, 2015

UPCOMING PROGRAMME-2072

HIKING for Class-LKG to Class-10 on Tuesday 29th Mangsir 2072. SCHOOL REPORT CARD DISTRIBUTION DAY on Saturday 11th Poush 2072   Time:-10:30am to 2pm +2( SCIENCE & […]
December 7, 2015

Farewell 8